Ruimtelijke projecten Utrecht

Op deze site vindt u een interactieve kaart met daarop alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (zoals woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte) in Utrecht weergegeven. Door op de individuele projecten te klikken, kunt u aanvullende projectinformatie bekijken. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een filterfunctie selecties van projecten te maken (bijvoorbeeld gebied, type of fase). Ook vindt u hieronder een link naar het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR). Hierin worden de ruimtelijke opgaven voor de korte én lange termijn in samenhang in beeld gebracht, om te zien waar bijsturing nodig is en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Document downloaden als PDF